ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της

Χρηματιστηριακής Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

με την επωνυμία

«GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ»

που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ εφαρμογή των διατάξεων της περ (ε)

της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 3606/2007

 

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 86/806/16.1.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχακαλοπούλου 125, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2903301000, πρώην αριθμός ΜΑΕ 40544/06/Β/98/16 και ΑΦΜ 094503229, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του Ν. 3606/2007.

 

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής που διορίστηκε με την ως άνω απόφαση,

ανακοινώνει ότι

Λόγω τεχνικών και άλλων δυσκολιών,  διακόπτεται προσωρινά η λειτουργεία της εταιρείας και η Ειδική Εκκαθάριση δεν δύναται να εξυπηρετεί το Επενδυτικό κοινό, μέχρι νεότερη ειδοποίηση.

 

Όταν τα προβλήματα αυτά ξεπερασθούν, θα επανέλθει η εξυπηρέτηση των Επενδυτών κάθε Πέμπτη  και ώρες 10.00 π.μ. – 15:00 μ.μ. (θα εκδοθεί ανακοίνωση) και θα ισχύουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3378 708 & 2103220424

 

 

 

Αθήνα, 05/12/2019

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής

Μακρής Δ. Σεραφείμ

Ορκωτός Ελεγκτής