ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της

Χρηματιστηριακής Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

με την επωνυμία

«GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ»

που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ εφαρμογή των διατάξεων της περ (ε)

της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 3606/2007

 

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 86/806/16.1.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχακαλοπούλου 125, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2903301000, πρώην αριθμός ΜΑΕ 40544/06/Β/98/16 και ΑΦΜ 094503229, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του Ν. 3606/2007.

 

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής που διορίστηκε με την ως άνω απόφαση,

ανακοινώνει ότι

Η εταιρεία θα δέχεται το κοινό στα γραφεία της, Μιχαλακοπούλου 125 & Βερβαίνων 14-16, κάθε Πέμπτη  

 και ώρες

10.00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας κατά τις ώρες λειτουργίας της εταιρίας είναι

210 3378 700 & 2103220424

 

 

 

Αθήνα, 07/05/2019

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής

Μακρής Δ. Σεραφείμ

Ορκωτός Ελεγκτής